ה' ניסן ה'תשפ"ב

אוזדיוטיץ OSDZIUTYCZE

עיירה בפולין
נפה: לודמיר
אזור: ווהלין ופוליסיה
מרחק כ- 25 ק"מ ממזרח ללודמיר
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,015
• יהודים בשנת 1941: כ- 739

תולדות הקהילה:
במלחה"ע ה - II
עד ינואר 1942 התגוררו היהודים בעיירה, כשהם סובלים חוץ מגזרות הגרמנים גם מידם הקשה של פקידי הממשל והמשטרה האוקראיניים. אז הם הועברו לטורצ'ין ובפברואר 1942 נכלאו בגטו שם. ביום ראשון, 23 באוגוסט 1942, הובלו יהודי אוזדיוטיץ', יחד עם יהודי המקום, לבית-העלמין ושם נרצחו בבורות מוכנים.

טקסט 3
העיירה אוזדיוטיץ' היתה לפנים בנפת לודמיר, ובין שתי מלחמות העולם נכללה בנפת הורוכוב. היא שוכנת בערך 25 ק"מ ממזרח ללודמיר. במאה ה- 16 היתה אוזדיוטיץ' עיירה קטנה, שמנתה בערך 20 בתים. היא היתה בבעלות אצילים שונים. במחצית השנייה של המאה ה- 17, לאחר גזרות ת"ח ות"ט היה בה יישוב יהודי קטן. ברשימת מס הגולגולת משנת 1700 הוטל על יהודי אוזדיוטיץ' סכום קטן של 150 זהובים. על-פי הרוויזיה (הביקורת) של שנת 1847 נמנו בה 160 נפש בערך, אך יש לשער שלא כולם נפקדו. כעבור 50 שנה גדל מאוד מספר יהודי אוזדיוטיץ' והגיע ל- 701 נפש. כל תושבי העיירה היו אז יהודים. במיפקד של שנת 1921 נמנו בה 739 יהודים, בתוך אוכלוסייה שמנתה 1,015 נפש. יהודי אוזדיוטיץ' התפרנסו מסחר בהמות ותבואות, וכן מחנוונות, רוכלות ומלאכה. בעיירה היו בית-כנסת עתיק ובית-מדרש. משנת 1899 כיהן ברבנות הרב מרדכי נידרבארג. במלחמת העולם הראשונה הגיעו לאוזדיוטיץ' בערך 400 פליטים יהודיים. כדי לסייע לבאים הוקם ועד עזרה מקומי, שנעזר ב"ייקופו" ודאג לצורכיהם. בשנת 1927 נפתח באוזדיוטיץ' בית-ספר עברי "תרבות". ארגון "תרבות" המקומי עסק בפעולות תרבות שונות, וביוזמתו התקיימו משפטים פומביים, ניתנו הרצאות, פעל חוג דרמטי ועוד. בבחירות לקונגרס הציוני הט"ז, בשנת 1929, הצביעו 38 איש: 28 נתנו את קולותיהם לרשימת הציונים הכלליים "עת לבנות". לקונגרס הי"ט, בשנת 1937, הצביעו 30 איש: 20 נתנו את קולותיהם לרשימת הציונים הכלליים "התאחדות". בין תנועות הנוער יש להזכיר את "צוקונפט" - תנועת הנוער הבונדאי, אשר חבריו השתתפו בכינוס אזורי ראשון, שנערך סמוך ללוצק ב- 22 ביוני 1929, ובכינוס האזורי השני שנערך בלוצק בימים 30- 31 באוגוסט 1930.

http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~shtetm~-1049771

\
http://www.zchor.org/hitachdut/pinkas5.htm