ה' ניסן ה'תשפ"ב

ולודבקה WLODAWKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיירה בפולין
נפה: בריסק
אזור: ווהלין ופוליסיה
גדה המזרחית של הנהר בוג
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-292

·  יהודים בשנת 1941: כ-271

תולדות הקהילה:
 

עיירה מדרום לבריסק, על הגדה המזרחית של הנהר בוג, בנפת בריסק. ולודבקה שוכנת על הגדה המזרחית של הנהר בוג, מול העיירה ולודבה. ולודבקה היתה רכוש משפחת האצילים זמוייסקי. במחצית השנייה של המאה ה- 19 היו בה 980 תושבים, רובם יהודים. במקום היה בית-כנסת. החל משנת 1906 כיהן ברבנות בולודבקה הרב יעקב יוסף הורוויץ. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בולודבקה 292 תושבים. מתוכם היו 271 יהודים. היישוב השתייך לקהיליית דומצ'ב. יש לשער, שיהודי ולודבקה הובאו לגטו בדומצ'ב ונספו שם יחד עם יהודי המקום ב- 20.9.1942.