ד' ניסן ה'תשפ"ב

ולודוביץ WLODOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין