ט"ו תשרי ה'תשפ"ב

ולודוביץ WLODOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין