ב' שבט ה'תשפ"א

ולודוביץ WLODOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין