ה' ניסן ה'תשפ"ב

ורחראטה WERCHRATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ראווה רוסקה
אזור: גאליציה המזרחית
פרזמיסל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-196

תולדות הקהילה:

ב- 1921 - 159 יהודים. תחת הכיבוש הנאצי - באפריל 1942 - חיו בורחראטה כ- 200 יהודים. יש להניח שהיישוב היהודי בא לקצו בספטמבר-אוקטובר 1942 ושהיהודים גורשו אז לראווה רוסקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.