ד' ניסן ה'תשפ"ב

ושניוב WASNIOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישוב עירוני בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: אופאטוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
101 ק"מ מלובלין
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 250

תולדות הקהילה:
כללי

במאה ה-12 היו בו' מנזר וסביבו יישוב קטן, ובמאה ה-13 היתה לפראפיה (יחידת מינהל כנסייתית), שישבו בה 912 איש ושטחה היה 75 קמ"ר. בשנת 1351 קיבלה ו' זכויות עיר ומעמדה החדש זירז את צמיחתה הכלכלית והדמוגרפית. ואולם במאה ה-16 נעצרה התפתחותה, ומרכזי המסחר והמלאכה באזור הועתקו לעיירות אחרות שצמחו באותה העת ליד דרכי תובלה חדשות. בשנת 1578 היו בקרב תושבי ו' 7 בעלי מלאכה, 3 סוחרי מלח, 2 בעלי פונדקים ו-3 פקידים. באמצע המאה ה-17, לאחר פלישת השוודים, נותרו בו' רק 91 תושבים, ונראה שבמשך מאות בשנים לא השתקמה העיירה. בשנת 1827 היו במקום רק 42 בתים. בשנת 1869 שללו השלטונות הרוסיים במלכות פולין הקונגרסאית מא' את זכויות העיר שלה, ועוד בימי מדינת פולין העצמאית, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, הוגדרה כיישוב עירוני (אבל לא עיר).
היהודים הראשונים התיישבו בו' ככל הנראה במחצית הראשונה של המאה ה-19. הם עסקו לפרנסתם במסחר זעיר ובפונדקאות. בשלהי אותה המאה נוסדה במקום קהילה מאורגנת והוקם בית-מדרש מעץ. באין בית-עלמין יהודי במקום הובאו המתים לקבורה בקהילות סמוכות.בימי מלחמת העולם הראשונה עסקו רוב יהודי ו' בסחר במזון. שלטונות הכיבוש ראו בעין יפה את עיסוקם זה, שכן מסילת הברזל שעברה ליד ו' שימשה להובלת המזון ברכבת גם למקומות אחרים באזורים שכבשו הגרמנים והאוסטרים.
על חיי הציבור היהודיים בי' בין שתי מלחמות העולם לא ידוע לנו כמעט רבר. קרוב לוודאי שמיעוט מספרם של היהודים במקום לא אפשר להם לפתח פעילות של ממש. יחידים הצטרפו ככל הנראה למפלגות יהודיות וציוניות מישובים סמוכים. גם חיי קהילה לא התקיימו בתקופה זו, אם כי יש להניח שיהודי המקום התכנסו לתפילה בציבור וייתכן גם שהיה במקום שוחט.
בספטמבר 1939 נכבשה ו' בידי הגרמנים. מעט מאוד ידוע לנו על קורותיהם של יהודי המקום תחת שלטון הנאצים ועל אורחות חייהם. במרס 1941, כשרבים ממגורשי וינה פוזרו בין יישובים שונים בנפת אופאטוב, הובאו כ-100 מהם גם לו'. נראה שגם פליטים יהודים ממקומות אחרים הגיעו לו', שכן במאי 1942 כבר נמצאו במקום כ-3,000 יהודים. באותו החודש פונו יהודים אלה לגטו זוויחוסט (ע"ע), וב-29 באוקטובר גורשו יחד עם יהודי המקום למחנה ההשמדה בלז'ץ.