ח' אייר ה'תשפ"א

זאבלודוב ZABLUODOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין