ד' ניסן ה'תשפ"ב

זאבלודוב ZABLUODOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין