ה' ניסן ה'תשפ"ב

באביאק BABIAK

כפר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: קולו
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-812
• יהודים בשנת 1941: כ-240

תולדות הקהילה:
כללי
בראשית המאה ה- 20 ובין שתי מלחמות העולם חלק מן המשפחות היהודיות עסקו בחקלאות. נוסף על כך היו בין היהודים סוחרים זעירים ובעלי מלאכה. בתקופת השואה העבירו הגרמנים ב- 2.10.1940 כל יהודי באביאק לגיטו כפרי שהוקם בשני כפרים: בוגאי ונוביני ברדובסקיה (לשם הועברו גם כמה מאות מיהודי קולו). ב- 14.1.1942- 12 נשלחו היהודים בכפרים הנ"ל למחנה ההשמדה בחלמנו