ה' ניסן ה'תשפ"ב

זאגוז'ה ZAGORZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: קאלוש
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 194

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 194 יהודים. יש להניח שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים באוגוסט 1942 עם גרוש תושביו לקאלוש.