ה' ניסן ה'תשפ"ב

זאוואליה ZAWALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-743

·  יהודים בשנת 1941: כ-129

תולדות הקהילה:
 

בשנת 1921 נמנו בזאוואליה 129 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 743 נפשות.