ה' ניסן ה'תשפ"ב

זאז'צ'ה ZARZECZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: נאדבורנה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 106

תולדות הקהילה:
כללי

בנפת נאדבורנה היו שני כפרים באותו שם זאז'צ'ה: האחד - ליד סולוטווינה, השני - ליד דלאטין. כנראה, היישוב היהודי שמנה ב- 1921 106 נפשות, היה בזאז'צ'ה שליד דלאטין. אפשר שיהודי הכפר הזה הוצאו להורג על-ידי הגרמנים באוקטובר 1941, כשנערכו רציחות המוניות באיזור כולו. אם אמנם נשארו תושבים יהודים בזאז'צ'ה, יתכן שהיישוב חוסל בקיץ 1942 (גירוש לנאדבורנה, לדלאטין), או בספטמבר 1942 (גירוש למחנה "טחנת רודולף" שבסטאניסלאבוב).