ט' אייר ה'תשפ"א

זבולודוב ZVOLODOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין