ה' ניסן ה'תשפ"ב

זבולודוב ZVOLODOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין