ה' ניסן ה'תשפ"ב

זבוצ'ין ZBUCZYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר בפולין
מחוז: לובלין
נפה: שיידלצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

יריעות על ז' קיימות מתחילת המאה ה-15. בשנת 1418 הקים בה המלך ולדיסלאב יאגלו כנסייה. ב-1552 היו במקום 41 בתי מגורים ו-10 מבשלות שיכר, ככל הנראה בבעלות יהודים. ב-1766 ישבו בז' 122 יהודים ששילמו את מס הגולגולת.
בשנת 1880 הוקמה בז' כנסייה חדשה. בשלהי המאה ה-19 נעצרה התפתחותה הכלכלית של ז', עם התפתחותן של שיידלצה ומי:נדזיז'ץ (ע' ערכיהן) הסמוכות, והאוכלוסייה המקומית התמעטה והלכה. היישוב היהודי הקטן בז' היה קשור לקהילת שיידלצה. בראשית שנות ה-30 של המאה ה-20 היתה במקום פעילות של תנועת "החלוץ" משיידלצה.
על גורלם של יהודי ז' בימי מלחמת העולם השנייה אין בידינו מידע. יש לשער שחלקם עזבו את הכפר בתחילת המלחמה ועברו לשטח הכיבוש הסובייטי, והנותרים הגיעו לשיידלצה כפליטים, יחד עם יהודים מכפרים אחרים בסביבה.