ה' ניסן ה'תשפ"ב

אוחניה UCHANIE

עיירה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: הרוביישוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 1,010
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
מידע כללי
א' נזכרת לראשונה בשנת 1485 כיישוב בבעלות משפחת אצילים. בשנה ההיא העניק לה המלך קז'ימייז' יאגלו זכויות עיר והיתר לקיים יום שוק שבועי וירידים שנתיים, זכויות שאושרו מחדש ב-4051 בידי המלך אלכסנדר יאגלו. באותה שנה גם קיבלו תושבי המקום פטור ממסי המלוכה למשך 16 שנה. במאה ה-16 גדלה א' והיתה למרכז מסחר ומלאכה לסביבתה החקלאית. ב-1795, בעקבות חלוקתה השלישית של פולין, נכללה העיירה בתחומה של אוסטריה, ב-1807 צורפה ל"נסיכות ורשה" ומ-1815 עד מלחמת העולם הראשונה נכללה במלכות פולין הקונגרסאית. בשנת 5191 נכבשה העיירה בידי צבאות האוסטרים, ששלטו בה עד לנסיגתם ב-1918.
יהודים תושבי א' שעסקו בסחר בתבואות נזכרים לראשונה בשנת 1640, אף שכנראה ישבו שם יהודים עוד קודם לכן. הידיעות שבידינו על אורחות חייהם ועל הקהילה מעטות. ידוע רק שהיו רוב ביישוב, ושבמאות ה-19 וה-20 היתה במקום קהילה מאורגנת. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נאלצו רבים מבני הקהילה לעזוב את א' בגלל קרבתה לחזית. מהם שעברו למקומות אחרים בפולין או לרוסיה, ומהם שהיגרו לארצות שמעבר לים.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התנהלו בעיירה חיי קהילה סדירים והיה בה רב, ר' יהודה זינדל ליפשיץ. בסוף ספטמבר 1939 נכבשה א' בידי הגרמנים. יהודי המקום, כמוהם כאחיהם במקומות אחרים בפולין, נחטפו לעבודת כפייה, רכושם נגזל מהם בשיטתיות והוטלו צליהם גורוח קשוח - החובה לצנור צל בגריהם סימן היכר מיוחד, איסור ללכת על המדרכות ולקיים קשרים כלשהם עם לא-יהודים, ועוד כהנה וכהנה. בתקופה זו הובאו לא' פליטים יהודים מעיירות ומכפרים באזור, ביניהם 680 יהודים מהירידלי (ע"ע, באביב 1942). במאי אותה שנה הגיע מספר היהודים במקום ל-2,025 נפש. ב-10 ביוני 1942 חיסלו הגרמנים את קהילת א'. היהודים הובלו לתחנת הרכבת במיונצ'ין ושולחו בקרונות משא למחנה ההשמדה סוביבור.

 

לאתר העירייה לחץ כאן

למפה לחץ כאן

 

http://www.sztetl.org.pl/he/article/uchanie/13,-/11692,getto-w-uchaniach/