ח' אייר ה'תשפ"א

זיילון ע/נ וקרה ZIELUN N WKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין