כ"ח ניסן ה'תשפ"א

זירמין ZYRMUNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין