ה' ניסן ה'תשפ"ב

זירמין ZYRMUNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין