י"ב תשרי ה'תשפ"ב

זלבה ZELWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין