ח' אייר ה'תשפ"א

זלבה ZELWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין