י"ד תשרי ה'תשפ"ב

זלודוק ZOLUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין