ה' ניסן ה'תשפ"ב

זלודוק ZOLUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין