י"ד שבט ה'תשפ"א

זלודוק ZOLUDEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין