ו' ניסן ה'תשפ"ב

זמוסטי ZAMOSTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישוב עירוני בפולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-594

·  יהודים בשנת 1941: כ-305

תולדות הקהילה:

יישוב-פרוור של קמניץ דליטא, מעבר לנהר לשנה. על-פי המסורת שנמסרה מפי זקני המקום בסוף המאה ה- 19 היתה ראשיתה של זמוסטי ביישוב יהודי חקלאי, שתושביו היהודים רכשו את אדמותיו, כנראה בעת שהוקמו המושבות היהודיות בימי הצאר ניקולאי הראשון (אמצע המאה ה- 19). בשל קשיים כלכליים ואישיים מכרו היהודים חלק מאדמותיהם ללא-יהודים וביישוב נוצרה אוכלוסייה מעורבת. במיפקד שנערך בשנת 1897 נמנו בין 1,238 התושבים בזמוסטי 796 יהודים. יהודי המקום התפרנסו מחקלאות, ממלאכה ומרוכלות בכפרים. כמה עשרות פועלים יהודים עבדו במבשלת-בירה, שהיתה בבעלות יהודית. יהודי זמוסטי היו כפופים לקהילת קמניץ. במקום היו שני בתי-מדרש קטנים ואת הציבור שימשו דיין ושוחט בלבד. בשנת 1915, בעת נסיגתם, שרפו והרסו החילות הרוסיים את רובה של זמוסטי . יהודי המקום התיישבו בבתי-הנוצרים, שהתפנו עקב בריחת בעליהם לרוסיה ועיבדו את חלקות הקרקע שלהם בכל תקופת המלחמה. בסיום מלחמת האזרחים בשנת 1920 התנהל קרב גדול בין הבולשוויקים שהתבצרו בקמניץ ובין הפולנים ששהו בזמוסטי . הנהר לשנה היה קו החזית. לאחר שנסתיימו הקרבות הוחל בשיקום היישוב והג'וינט סייע רבות. בעזרת מימון של הג'וינט נפתח בית-ספר עברי והחזיק מעמד שנתיים בערך (1920 - 1922). בעזרת תרומה מארצות-הברית נוסדה ספרייה. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו במקום 594 נפש ובתוכם 305 יהודים. המצוקה הכלכלית דחפה רבים, בייחוד צעירים, להגר. זמוסטי היתה כאמור פרוור של קמניץ. לפיכך בתקופת השואה היה גורל תושביה כגורלם של בני קמניץ.