ה' ניסן ה'תשפ"ב

זמק מודליבוז'יצקי ZAMEK MODLIBORZYCKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר בפולין
מחוז: לובלין
נפה: ינוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

הכפר ז"מ נוסד במאה ה-14. יהודים התיישבו בו, ככל הידוע לנו, רק בשלהי המאה ה-19. רובם התפרנסו ממסחר זעיר ורוכלות, ממלאכה ומחלקות אדמה קטנות ליד בתיהם שגידלו בהן ירקות ופירות. במקום לא קמה קהילה עצמאית ויהודי המקום קיבלו שירותים קהילתיים בטרנוגרוד (ע"ע) הסמוכה.
אין לנו מידע על אורחות חייהם של יהודי המקום ואף לא על גורלם בימי מלחמת העולם השנייה. ייתכן שהעתיקו את מגוריהם לטרנוגרוד וחלקו את גורלם עם אחיהם בעיירה זו. יהודי טרנוגרוד גורשו באוגוסט ובנובמבר 1942למחנה ההשמדה בלז'ץ.