ה' ניסן ה'תשפ"ב

ז'צ'יצה RZECZYCA

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ראווה רוסקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 120

תולדות הקהילה:
כללי

ב- 1921 - 120 יהודים. סברה היא שהיישוב היהודי בא לקצו בקיץ-סתיו 1942 ושהיהודים גורשו אז לראווה רוסקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.