ו' ניסן ה'תשפ"ב

חודץ' CHODECZ

 

עיר בפולין
מחוז: וארשה
נפה: ולוצלאבק
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,685

·  יהודים בשנת 1941: כ-459

תולדות הקהילה:
במלחה"ע ה - II

יחידות הצבא הגרמני נכנסו לחודץ' בראשית ספטמבר 1939. כפי שנהגו במקומות אחרים גם פה החלו הכובשים בחטיפת יהודים לעבודות כפייה ובגזילת רכושם. הגרמנים העלו את בית הכנסת באש. כמה מבני הנוער עזבו את בתיהם ונמלטו מזרחה, לאיזור שהיה בשליטת הסובייטים, אולם רבים מהם לא הרחיקו לכת ונרצחו בדרכים. יהודי חודץ' חויבו לשאת על בגדיהם את הטלאי הצהוב ולהתייצב יום יום לעבודות כפייה. בשנת 1940 נשלחו כמעט כל הגברים למחנות לעבודת כפייה שבמחוז פוזנאן. רובם נספו שם מרעב וממחלות. בסוף ספטמבר 1941 גירשו הגרמנים את הנשים, הילדים והזקנים שנשארו במקום בחוסר כל ללודז'. רובם מתו שם מרעב וממחלות.
 

הכפר חודץ' מוזכר לראשונה במאה ה- 14. הוא היה אז בבעלותם של האצילים ממשפחת קרטקובסקי. בשנת 1442 העניק המלך ולאדילסאב יאגילונצ'יק לחודץ' מעמד של עיר. היישוב התפתח למרכז של מסחר ומלאכה לסביבה החקלאית והתקיימו בו יום שוק שבועי ושני ירידים שנתיים. כשנים 1512 ו- 1563 שב ואישר המלך זיגמונט אוגוסט את זכויותיה של חודץ' כיישוב עירוני. בשנת 1807 נכללה העיירה בנסיכות וארשה ומשנת 1815 עד מלחמת העולם הראשונה היתה בתחום מלכות פולין הקונגרסאית. בזמן מלחמת העולם הראשונה נכבשה חודץ' בידי יחידות הצבא הגרמני ואלה החזיקו בה משנת 1915 עד נסיגתן בשנת 1918. אין בידינו ידיעות מדויקות על ראשיתו של היישוב היהודי בחודץ'. ראשוני היהודים התיישבו במקום כנראה במחצית הרא- שונה של המאה ה- 19. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. בעלי המלאכה עסקו ברובם בחייטות ובסנדלרות. באמצע המאה ה- 19 הוקם במקום בית כנסת בנוי עץ. בקהילה פעלו החברות המסורתיות, כגון "חברה קדישא" ו"הכנסת אורחים". גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי חודץ' להתפרנס ממסחר זעיר וממלאכה. בשנת 1928 הוקמה במקום "קופת גמ"ח" למתן הלוואות זעירות בלא ריבית לחנוונים ולבעלי מלאכה נזקקים. הון היסוד של הקופה היה באותה שנה 1,600 זלוטי. בשנת 1929 נתנה הקופה 193 הלוואות בסכום כולל של 16,500 זלוטי. בחודץ' פעלו סניפים של התנועות הציוניות: "הציונים הכלליים" "המזרחי" ו"התאחדות". מבין המפלגות הלא-ציוניות היה במקום סניף של "אגודת ישראל". בבחירות למועצת העירייה, שנערכו בשנת 1928, נבחר יהודי אחד. בבחירות לוועד הקהילה, שנערכו בשנת 1936, השתתפו 110 בוחרים מתוך 18 1 בעלי זכות בחירה. רשימת הציונים קיבלה 4 מנדטים ו"אגודת ישראל" - 4 מנדטים. בין שתי מלחמות העולם כיהן בתור רב בקהילה הרב פוזנאנסקי. ילדי ישראל למדו בחדרים המסורתיים ובבית-הספר הפולני העירוני. ביוזמתם של בני נוער הוקמה בחודץ' ספרייה שהכילה כמה מאות ספרים. הספרייה שימשה גם מקום מפגש לנוער ולידה התקיימו חוגים לספרות ולדרמה ושיעורי ערב לעברית.