י"ד תשרי ה'תשפ"ב

חלביץ CHLEWICE

 

     

 

קהילה בפולין