י"ד שבט ה'תשפ"א

חלביץ CHLEWICE

 

     

 

קהילה בפולין