ה' ניסן ה'תשפ"ב

חלבצ'אני Chlewczany

 

 

     

 

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: ראווה רוסקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 125

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 125 יהודים. קרוב לוודאי שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים בקיץ-סתיו 1942 ושהיהודים גורשו אז לראווה רוסקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.