ד' ניסן ה'תשפ"ב

חשנוב CHRZANOW

 

 

     

 

כפר בפולין
מחוז: לובלין
נפה: ינוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
כללי

בח', כפר בבעלות משפחת אצילים, ישבו בתחילת המאה ה-19 589 תושבים. יהודים התיישבו במקום, ככל הנראה, רק בשלהי המאה ה-19. הם התפרנסו ממלאכה, מרוכלות וממסחר זעיר, ועיבדו חלקות פרי וירק קטנות ליד בתיהם.אין בידינו מידע על קורות יהודי ח' בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובראשית תקופת הכיבוש הנאצי. ככל הידוע הם הועברו בשנת 1942 לאחד הגטאות במחוז (קרשניק או זקליקוב, ע' ערכיהן), ומשם גורשו יחד עם בני הקהילה בסתיו 1942 למחנה ההשמדה בלז'ץ.