ח' אייר ה'תשפ"א

טאלאטין TELATYN

 

 

     

 

קהילה בפולין