ה' ניסן ה'תשפ"ב

טארנאווה ניז'נה TARNAWA NIZNA

 

 

     

 

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: טורקה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 115

תולדות הקהילה:   

ב- 1921 - 115 יהודים. יתכן שהיישוב היהודי בא לקצו במחצית השנייה של 1942 ושהיהודים גורשו בחודש יולי לטורקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או הובלו במישרין למחנה זה בתקופה שבין אוגוסט לנובמבר 1942.