ה' ניסן ה'תשפ"ב

טארנורודה TARNORUDA

 

 

     

 

ישוב עירוני בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: סקאלאט
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 571

·  יהודים בשנת 1941: כ- 148

תולדות הקהילה:
כללי

כיישוב עירוני התפתחה טארנורודה במאה ה- 19, בעיקר בשנות ה- 70 למאה זו. העיירה שכנה על נהר זברוץ', על הגבול בין גאליציה לרוסיה ובין שתי המלחמות - בין פולין לברית-המועצות. ריחוקה ב- 15 ק"מ מתחנת-הרכבת שבפודוולוצ'יסקה, שהגיעה בעת ההיא למירב שגשוגה, הגביל את אפשרותה של טארנורודה להתפתח. וכך היתה למעשה, מבחינת עיסוקם של מרבית תושביה, כפר בעל מעמד של עיירה. בגלל המשטר שהונהג באיזור הגבול נטשוה בתקופה שבין שתי המלחמות המעטים שטיב עיסוקם (מסחר ומלאכה) עירוני היה. היהודים שהתיישבו בטארנורודה במאה ה- 19 הם שהעניקו לה במשלח-ידם (מסחר זעיר, בעיקר סחר-חליפין וכן מלאכה) אופי של עיירה. יהודי טארנורודה עסקו גם בחקלאות או שהשלימו את פרנסתם בעבודה בחלקת-שדה או בגינה שליד ביתם. בסוף המאה ה- 19 היתה ליהודי טארנורודה קהילה מאורגנת. ב- 1902 ניהל אותה אליעזר לארבער. עד 1903 כיהן כרב בטארנורודה ר' ברוך רייטלר (הותיר בכתובים שו"ת) ולאחר פטירתו באותה שנה, מילא את מקומו בנו ר' משה-אלתר רייטלר, שנספה בתקופת השואה. על גורל ישוב יהודי קטן זה במלחמת-העולם השנייה אין לנו מידע, להוציא הידיעה על חיסולו בידי הכובש הנאצי בחורף 1942- 1943; באקציה הוצאו להורג בירייה כל התושבים היהודים, שמספרם הגיע ל- 138