ד' ניסן ה'תשפ"ב

טוויירדזה TWIERDZA

 

 

 

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: קרוסנו
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
פרישטאק
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-512

·  יהודים בשנת 1941: כ-148

תולדות הקהילה:
כללי

יישוב קטן המרוחק מפרישטאק בקילומטר אחד בלבד. בשנות התשעים של המאה ה- 19 ישבו בו בסך-הכל 360 איש, מהם 67 יהודים. האחוזה הגדולה שבכפר באותה תקופה היתה בבעלותם של שני יהודים, חיל ואגשאל ואיזאק מלק. מספר היהודים בטוויירדזה גדל במידה ניכרת בשנין שלאחר- מכן, וב- 1921 הגיע ל- 148 נפש מכלל 512 תושבי המקום. סברה היא, שבתקופת השואה היה גורלם של יהודי טוויירדזה כגורל היהודים בפרישטאק הסמוכה.