ה' ניסן ה'תשפ"ב

טוז'ה TURZE

 

 

     

 

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: טורקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 179

תולדות הקהילה:
כללי

ב- 1921 - 179 יהודים. סברה היא שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים בראשית אוגוסט 1942 ושהיהודים גורשו אז לסאמבור ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.