ד' ניסן ה'תשפ"ב

טוז'ה ויילקה TURZA WIELKA

 

 

     

 

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: דולינה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 201

תולדות הקהילה:

ב- 1921 - 201 יהודים. יש להניח שהיישוב היהודי חוסל באוגוסט 1942 ושתושביו גורשו אז לבולחוב.