ד' ניסן ה'תשפ"ב

טוחולה TUCHOLA

 

 

 

עיר בפולין
מחוז: פומרניה
נפה: טוחולה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-3,061

·  יהודים בשנת 1941: כ-118

תולדות הקהילה:
טקסט 2

ט', מן הערים העתיקות בחבל פומרניה, נזכרת לראשונה בתעודות משנת 1187. מאז ועד 1207 שלט בפומרניה הנסיך סמבור. בסוף המאה ה-13 עברה ט' לידי וצלאב השני והשלישי מלכי צ'כיה. ב-1310 נכבשה בידי "אבירי הצלב" וב-1466 הוחזרה למלך פולין, שמסר אותה לבני אצולה. ב-1656 נכבשה ט' בידי השוודים ונהרסה. הפולנים החלו לפעול לשיקומה, אך בעקבות חלוקתה הראשונה של פולין בשנת 1772 סופחה ט' לפרוסיה. פרידריך הגדול מלך פרוסיה השקיע רבות בשיקומה של העיר, ובין השאר הקציב סכומי כסף גדולים לבניית כנסיות ובתי-ספר והקצה שטח יער מלכותי לבניית בתי מגורים. ב-1772 מנתה ט' רק 490 תושבים; המלך קרא למתיישבים גרמנים להשתקע בה והבטיח להם תנאים נוחים, ועד 1813 הוכפלה אוכלוסייתה של העיר. ט' נשארה תחת ריבונות פרוסית-גרמנית עד סוף מלחמת העולם הראשונה, ובתקופה זו נמשכו בה תהליכי הצמיחה הכלכלית והדמוגרפית, הוקמו בה בתי-מלאכה ומפעלי ייצור והמסחר המקומי שגשג. ב-1919 הוחזרה ט' לריבונותה של מדינת פולין העצמאית. בראשית ספטמבר 1939 נכבשה העיר בידי הגרמנים.
ב-1767 כבר ישבו בט' 33 יהודים. יחד עם הגרמנים שהתיישבו בעיר בעידודו של מלך פרוסיה באו אליה גם יהודים נוספים, ובראשית המאה ה-19 כבר ישבו במקום יותר מ-300 יהודים. משקלם היה רב בפיתוח הכלכלה המקומית. האמידים שבהם סחרו בתבואה, בעצים ובעורות, ואילו שאר היהודים התפרנסו ממסחר זעיר ורוכלות.
ב-1843 הושלמה בניית בית-כנסת בט', שעל טקס חנוכתו ניצח רב הקהילה דאז, ר' ה' הורביץ. בתקופה זו כבר היו ליהודי ט' מוסדות ציבור וחברות צדקה ועזרה משלהם. ילדי הקהילה למדו בבית-הספר היסודי הכללי שמנה 6 כיתות.
במרוצת המאה ה-19 נמשך גידולה של הקהילה, ובשנת 1876 היא מנתה 959 נפשות. ואולם אחרי שנה זו גברו גם בט' תהליכי העיור וההגירה האופייניים ליהודי האזור והקהילה הלכה והתמעטה, מגמה שהחריפה בראשית המאה ה-20 ובפרט בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. בתקופה זו עדיין העסיקה הקהילה חזן ששימש גם שוחט. מלבד בית-הכנסת היו לה גן ירק בשטח של שני מורגים ובית-מרחץ גדול. מלבד יהודי ט' השתייכו לקהילה גם יהודים יחידים שגרו בכפרי הסביבה.
רוב יהודי ט' התפרנסו מרוכלות ומקצתם היו בעלי מלאכה. ביניהם לבין תושבי העיר הגרמנים, שחלקם נשארו בט' גם אחרי שהוחזרה לפולין, שררו יחסי שכנות טובים. היהודים אף תמכו בנציגי הגרמנים בבחירות לסיים הפולני. רוב יהודי העיר עזבוה בשנות ה-30.
הגרמנים, שכבשו את ט' בראשית ספטמבר 1939, גירשו את יהודי ט' האחרונים לגנרל-גוברנמן, על-פי פקודתו של הימלר מ-30 באוקטובר 1939.