ד' ניסן ה'תשפ"ב

טויסט TLUSTE WIES

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: זאלשצ'יקי

תולדות הקהילה:
כללי

ב- 1921 - 185 יהודים. קרוב לוודאי שהיישוב היהודי בא לקצו בקיץ או בסתיו 1942, ושהיהודים גורשו אז לעיר טלוסטה.