ד' ניסן ה'תשפ"ב

טולישקוב TULISZKOW

 

 

     

 

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לודז'
נפה: קונין
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,358

·  יהודים בשנת 1941: כ-230

תולדות הקהילה:
כללי

היהודים הראשונים התישבו בישוב עירוני טולישקוב בתחילת המאה ה- 19. חלק התפרנסו ממסחר בתבואה, בעצים ובבהמות. בין יהודי המקום היו גם בעלי מלאכה וסוחרים זעירים. מספר משפחות יהודיות עסקו בחקלאות ועיבדו חלקות אדמה שבבעלותם. מספר יהודים מטולישקוב השתתפו במרד הפולני 1863. אחד מהם - יעקב משה סקוברון- נדון לתליה בידי השלטונות הרוסיים וניצל רק בעקבות התערבותם של כמרים פולניים.
בטולישקוב היו בית כנסת ומניינים של חסידים. בשנות ה- 20 של המאה ה- 20 כיהן ר' יואל פוקס כרבה של הקהילה. הוא היה פעיל בחיים ציבוריים ובמפלגת המזרחי.
בין שתי מלחמות עולם הורע מצבם הכלכלי של יהודי טולישקוב והיו התנפלויות מצד האנטישמים המקומיים על סוחרים. כתוצאה מכך עזבו חלק מן היהודים את המקום, עברו לערים גדולות ואף היגרו לחו"ל. בתקופה זו קטנה הקהילה בכ-%30.
הגרמנים כבשו את טולישקוב בשבוע השני של מלחמת העולם ה-II ומיד באו גזרות על היהודים כפי שנהגו באותם הימים: עבודת כפייה, הטלת קונטריבוציה, גזל הרכוש, הגבלות תנועה, התעללות בקשישים והשפלות. בסוף נובמבר 1939 נדרשו יהודי טולישקוב לענוד על הזרוע סרט צהוב עם מגן דוד. בדצמבר 1939 הוקם היודנראט והוטל עליו לערוך רישום של כל האוכלוסיה היהודית. בינואר 1940 רוכזו כל היהודים בגיטו שהיה בין הראשונים באזור כולו. הגרמנים ניתקו חשמל לבתי הגיטו ואסרו להכניס לתוכו רהיטים, פרוות ומלבושים חדשים. כל זה הוחרם וחולק בין האוכלוסיה המקומית הלא-יהודית. באוקטובר 1941 חוסל הגיטו ויושביו הועברו לגיטו כפרי בקובאלה פאנסקיה וגורלם היה כגורל יהודי הסביבה שהובאו לשם.