ד' ניסן ה'תשפ"ב

טומאשגורוד TOMASZGROD

 

 

     

 

עיירה בפולין
נפה: סארני
אזור: ווהלין ופוליסיה
6 ק"מ דרומית למסילת הברזל אולבסקסארני
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 803

·  יהודים בשנת 1941: כ- 159

תולדות הקהילה:
כללי

עיירה בנפת סארני. שם המקום היה קודם סחוב. מסילת הברזל אולבסקסארני נסללה בערך 6 ק"מ מדרום לטומאשגורוד ותרמה לפיתוחו הכלכלי של היישוב. יהודי המקום עסקו במסחר זעיר ובמלאכה וגם בסחר עצים. בטומאשגורוד היו בית-כנסת, רב ושוחט. מורים עבריים שהובאו לכאן לימדו עברית באופן פרטי. טומאשגורוד נכבשה בידי הגרמנים ב- 9 ביולי 1941. היהודים נשארו ביישוב עד ה- 27 באוגוסט 1942 ואז הובלו ברככת לסארני. למחרת, ב- 28 באוגוסט 1942, נרצחו שם יחד עם יהודי סארני והאיזור