ה' ניסן ה'תשפ"ב

טיליץ' TYLICZ

 

 

     

 

עיר בפולין
מחוז: קראקוב
נפה: נובי סונץ'
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,253

·  יהודים בשנת 1941: כ-139

תולדות הקהילה:
כללי

טיליץ' נקראה תחילה אורנאווה, ולאחר מכן נובה מיאסטו או מיאסטקו ורק ב- 1612 קיבלה את שמה טיליץ' על שם הבישוף הקראקובאי פ. טיליצקי. עד 1391 היתה טיליץ' כפר, ומ- 1363 קיבלה מעמד של עיר באחוזה מלכותית. ב- 1391 עברה לבישופות קראקוב והיתה ברשותה עד 1781. במאה ה- 15 איבדה טיליץ' את מעמדה כעיר, ומעמד זה חודש ב- 1612. בתקופה שבין שתי מלחמות- העולם נשלל מטיליץ' מעמדה כעיר, אף כי היתה למעשה יישוב עירוני לכל דבר; נתקיימו בה ימי-שוק שבועיים וכן יריד שנתי. במאה ה- 20 נתגלו בה מי-מרפא והמתרפאים בקריניצה המרוחקת מטיליץ' כ- 6 ק"מ לערך היו סרים גם לטיליץ' כדי לשתות את מימיה. הביקורים בטיליץ' היו למקור-פרנסה נוסף לתושביה, שרובם חקלאים ומיעוטם בעלי-מלאכה וסוחרים זעירים. מאחר שטיליץ' היתה עיר כנסייתית, לא הותר ליהודים עד סוף המאה ה- 18 להתיישב בה. במאה ה- 19 החלו להתיישב בטיליץ' משפחות יהודיות אחדות. וב- 1880 ישבו בה 131 יהודים מתוך 1,392 כלל התושבים. היישוב היהודי לא גדל אפילו בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם; ב- 1921 מנה 139 נפשות מתוך 1,253 כלל התושבים. רוב היהודים עסקו במסחר זעיר, במלאכה וברוכלות בכפרים. לכמה משפחות היו חלקות שדה או גינה. יהודי טיליץ' היו כפופים לקהילת מושינה, או אחר-כך לקהילת קריניצה. במקום היה מניין ומקווה-טהרה והועסק שו"ב, שפסק גם.בענייני כף וקדירה. בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם עבדו כמה מבני הנוער היהודי של טיליץ' בקריניצה, ושם גם השתתפו בתנועות-הנוער הציוניות. אין בידינו פרטים על גורל יהודי טיליץ' בתקופת הכיבוש הנאצי. יש להניח כי בדומה לשאר היישובים באיזור נאסרה גם עליהם השהייה באיזור הגבול. באוקטובר 1940 הם נעקרו לאחת הערים הגדולות בסביבה, כנראה לנובי סונץ', וגורלם היה כגורל יהודי המקום.