ה' ניסן ה'תשפ"ב

פורומבקה PORABKA

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: בנדז'ין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

פ' נזכרת לראשונה בשנת 1326 בהקשר לתרומה ששלחו תושבי המקום לאפיפיור ברומא. במאה ה-16 עברה לבעלותם של בישופי קרקוב. עד אמצע המאה ה-19 נותרה פ' כפר קטן ודל. ואולם בשנת 1860 הוחל בכריית פחם באזור. בשנת 1884 שוכללו הציוד ושיטות העבודה במכרות. הפועלים השתקעו בפ' ואוכלוסייתה גדלה בקצב מהיר. לקראת סוף המאה ה-19 כבר מנתה פ' 150 משפחות, שהתפרנסו ברובן מכריית הפחם ומקצתן מחקלאות.
היהודים הראשונים התיישבו בפ' באמצע המאה ה-19, ביניהם מנדל פרידמן, שבא למקום ב-1850 מבנדז'ין. בשנות ה-70 וה-80 באו משפחות יהודיות נוספות, ולקראת סוף המאה התגוררו בפ' כ-30 משפחות יהודיות. רוב היהודים התפרנסו ממסחר ומהם שפתחו חנויות - בעיקר לדברי הלבשה ולמזון. ואולם בין היהודים היו גם בעלי מלאכה לא מעטים - בעיקר סנדלרים וחייטים.
בימי מהפכת 1905 היו בפ' הפגנות סוערות של פועלי המכרות ובאחת מהן נרצח בשגגה יהודי מקומי, יוסף ברוקנר, בידי פועלים.
כנראה שבפ' לא הוקמו מוסדות קהילה ולא כיהן בה רב. התפילה בציבור התקיימה בבתים פרטיים בשני מניינים, ואילו את שאר שירותי הדת קיבלו יהודי המקום בקהילת בנדז'ין הסמוכה. בתום מלחמת העולם הראשונה סופחו יהודי פ' רשמית לקהילת בנדז'ין. עם זאת היתה גם פעילות ציבורית מקומית. כך למשל התארגנה בפ' קבוצה של 15 צעירים כדי ללמוד עברית בצוותא. רוב הצעירים האלה הצטרפו לתנועת הנוער "עקיבא" בבנדז'ין. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגוררו בפ' כ-30 משפחות יהודיות. בשנת 1940 שולחו הגברים למחנות עבודה בשלזיה עילית. שאר היהודים פונו ככל הנראה מכפרם במרוצת השנה הזאת ופוזרו בגטאות בנדז'ין וסוסנובייץ. גורלם היה כגורל יהודי המקומות האלה - הם מצאו את מותם בתאי הגז של אושוויץ