ד' ניסן ה'תשפ"ב

פורמבה קוצמבי POREBA KOCEBY

כפר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרוב מאזובייצקה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,201

·  יהודים בשנת 1941: כ-251