ו' ניסן ה'תשפ"ב

פורמבה שרדניה POREBA SREDNIA

כפר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרוב מאזובייצקה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,201

·  יהודים בשנת 1941: כ-251

תולדות הקהילה:
 

שני כפרים סמוכים זה לזה ומאוחדים בקהילה כפרית (גמינה) אחת. בשנת 1921 ישבו בשני הכפרים הללו 251 יהודים מתוך 1,201 התושבים. רוב יהודי המקום התפרנסו ממסחר זעיר ומרוכלות. בין בעלי המלאכה בלטו החייטים והסנדלרים. היו גם נפחים, פחחים, זגגים ובעלי מקצועות אחרים. אחת לשנה התקיים במקום יריד שהיה מפורסם בגלל בדי הפשתן המעולים שנמכרו בו ושנעשו בידי כפריי המקום. שני הגלבים-המרפאים שהיו במקום היו יהודים. יהודים אחדים החזיקו חלקות שדה וגני פרי. במאה ה- 20 היתה ליישוב היהודי במקום קהילה מאורגנת. היה כאן בית מדרש, שהיה מרווח דיו כדי להכיל גם מתפללים מכפרי הסביבה. כמו-כן התקיימו במקום שני שטיבלאך של חסידים שהשתייכו לזרמים שונים. הקהילה החזיקה שו"ב שהיה גם חזן והפעילה מקווה-טהרה. במקום היה גם רב, הוא הרב קאלינשטיין, שעבר לכהן כדומ"ץ בעיר וישקוב. ילדי ישראל למדו בשני חדרים, שבאחד מהם לימד מלמד דרדקי. בין שתי מלחמות העולם פעלה במקום ספרייה ששירתה גם את הקוראים המתגוררים בכפרים הסמוכים לפורמבהי. באולם הספרייה התקיימו מפעם לפעם קונצרטים והרצאות. בשנות ה- 30 פעל בכפר קן של "השומר הצעיר". באחד הקונצרטים שערך קן "השומר הצעיר" בשנת 1931 התפרעו כמה בני נוער יהודי שהגדירו את עצמם כ"קומוניסטים". גם היישוב היהודי בכפר הנידח הזה שימש בשנות ה- 30 מטרה למיבצעי החרם על המסחר היהודי שעשו אנשי הימין הפולני, האנדקים, בעזרתם של חסידיהם מבין בריוני המקום. ביוני 1938 התפרעו כ- 50 אנדקים שחזרו מאספה שלהם שהתקיימה בראדזימין. הבריונים ניפצו שמשות בכל בתי היהודים, הרסו רכוש יהודי ואף חיבלו בגני הפרי שלהם. 4 מן המתפרעים הועמדו לדין, אולם שוחררו בשל "חוסר הוכחות ברורות". אין לנו פרטים על גורלם של יהודי פורמבה בזמן מלחמת העולם השנייה. קרוב לוודאי שגורלם היה כגורל שאר היהודים שהתגוררו ביישובי נפת אוסטרוב מאזובייצקי. יהודים אלה עברו את תלאות הכיבוש הגרמני הראשון שהחל בספטמבר 1939 ונמשך כשבועיים. הם עברו גם את הכיבוש הסובייטי, שנמשך עד יוני 1941 ומשחזרו הגרמנים והשתלטו על האיזור הם הועברו ליישובים יהודיים גדולים יותר ונרצחו בהם או שנכלאו לזמן מה בגטאות - שלא היו אלא מחנות - ומשם שולחו למחנות ההשמדה.