ד' ניסן ה'תשפ"ב

פטיץ Ptyeza

עיירה בפולין
נפה: דובנא
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 908

·  יהודים בשנת 1941: כ - 5

תולדות הקהילה:
 

כפר בקהיליית ורבה, נפת דובנא. בעבר היתה פטיץ' עיירה; במאה ה- 16 היתה רכוש המבצר הדובנאי, ולאחר מכן נכללה בנחלותיו של הנסיך קונסטנטין אוסטרוגסקי. בהתוועדות ועד ד' ארצות שנערכה בשנת 1700 בהורוכוב, לקביעת מס-הגולגולת לאותה שנה, נמנתה פטיץ' עם העיירות שהיו כפופות לקהילה הראשית קרמניץ. סכום המס לא נרשם, אך ממעמדה - עיירה - יש להסיק כנראה, שהיתה בעלת אוכלוסייה יהודית קטנה. בראשית המאה ה- 20 היו בפטיץ' 908 תושבים; ביניהם היו יהודים במספר לא ידוע. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בפטיץ' רק 5 יהודים בתוך אוכלוסייה של 1,163 נפשות.