ד' ניסן ה'תשפ"ב

פיוטרקוב קויאבסקי PIOTRKOW KUJAWSKI

עיירה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: ניישאווה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-905

·  יהודים בשנת 1941: כ-742

תולדות הקהילה:
 

הידיעות הראשונות על פיוטרקוב קויאבסקי הן מן המאה ה- 10. פיוטרקוב קויאבסקי היה אז יישוב כפרי קטן. במרוצת הזמן התפתח היישוב למרכז מסחרי והתקיימו בו ירידים עונתיים ושנתיים. בשנת 1738 העניק המלך אוגוסט השלישי לפיוטרקוב קויאבסקי מעמד עירוני. באותה שנה הוקמה בעיירה שכונה חדשה. לאחר חלוקתה השלישית של פולין, בשנת 1795, היתה פיוטרקוב קויאבסקי נתונה לשלטונה של פרוסיה. בשנת 1807 נכללה העיירה בנסיכות וארשה ומשנת 1815 עד מלחמת העולם הראשונה היתה בתחום מלכות פולין הקונגרסאית. בזמן מלחמת העולם הראשונה נכבשה פיוטרקוב קויאבסקי בידי יחידות הצבא הגרמני ששהו בה משנת 1915 עד שנסוגו בשנת 1918. אין לנו ידיעות מדויקות על תחילת היישוב היהודי בפיוטרקוב קויאבסקי. מגורי יהודים במקום אינם מוזכרים לפני אמצע המאה ה- 18. בשנות השישים של אותה מאה היתה פיוטרקוב קויאבסקי קהילה מאורגנת. המתיישבים היהודיים הראשונים במקום עסקו בפונדקאות ובחכירה. משגדל היישוב עסקו המפרנסים היהודיים גם במסחר זעיר ובמלאכה. גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי פיוטרקוב קויאבסקי להתפרנס בעיקר ממסחר זעיר וממלאכה. בשנת 1929 הוקמה בעיירה "קופת גמילות חסדים" שנתנה לנזקקים הלוואות ללא ריבית. בשנת 1930 היה הון היסוד של הקופה 10,514 זלוטי. באותה שנה ניתנו 167 הלוואות. לאחר מלחמת העולם הראשונה התקיימו בפיוטרקוב קויאבסקי קנים של תנועות הנוער הציוניות "השומר הצעיר" ו"בית"ר" (1936). בעיירה היה גם סניף של ה"בונד". בפיוטרקוב קויאבסקי פעלה ספרייה יהודית שהיו בה בערך 2,500 ספרים בעברית, ביידיש ובפולנית. פיוטרקוב קויאבסקי נכבשה בידי יחידות הצבא הגרמני בימים הראשונים של ספטמבר 1939. בעיירה הוקם גטו ובו רוכזו גם יהודים מן הסביבה. הגטו חוסל באפריל 1942 ויהודי העיירה גורשו למחנה חלמנו.