ה' ניסן ה'תשפ"ב

פיוטרקוביץ PIOTRKOWICE

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: סטופניצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

הכפר פ' הוקם במאה ה-14 בידי משפחת אצילים פולנית. לא ידוע לנו מתי התיישבו שם היהודים הראשונים. במאה ה-19 היו במקום יהודים, רובם רוכלים ובעלי מלאכה ומקצתם עסקו גם בחקלאות.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם קיבלו יהודי פ' שירותי דת מקהילות חמיילניק וסטופניצה הסמוכות.
גם בימי הכיבוש הגרמני, מספטמבר 1939, לא הופרעה כמעט שגרת חייהם של יהודי הכפר במשך זמן רב. בפ' לא הוקם גטו והיהודים יכלו להמשיך ולעבוד לפרנסתם. באביב 1940 גויסו צעירים יהודים מפ' ומעיירות סמוכות לעבודת כפייה במתקני הגרמנים בבוסקו, שבה קבעו הגרמנים את ממשל המחוז.
על סופם של יהודי פ' אין לנו מידע בכתובים. ככל הנראה הם הועברו בסתיו 1942 לאחד הגטאות הסמוכים לכפרם וגורשו יחד עם שאר יהודי האזור לטרבלינקה.