ד' ניסן ה'תשפ"ב

פייז'חניצה PIERZCHNICA

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: סטופניצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

פ', ששמה הראשון היה פירשניצה, קיבלה מעמד עירוני במאה ה-14 מידי המלך קז'ימייז' הגדול. בעת ההיא מנתה אוכלוסייתה כ-140 נפשות. המלך זיגמונט "הזקן" נתן לעיר פריווילגיה נוספת, שכללה היתר לקיים יריד שנתי ויום שוק שבועי. ב-1780 הרחיב המלך הפולני האחרון, סטניסלאב אוגוסט פוניאטובסקי, את הפריווילגיה הזאת והגדיל את מספר הירידים השנתיים במקום לארבעה. היהודים הראשונים התיישבו בפ' בתחילת המאה ה-19. הם התפרנסו ממסחר וממלאכה, וגם מחקלאות.על חיי הקהילה ועל גורלם של יהודי הכפר בימי מלחמת העולם השנייה אין בידינו מידע. יש לשער שהיהודים המעטים שנותרו בכפר הועברו בסתיו 1942 לאחד הגטאות בעיירות הסמוכות וגורשו משם למחנה ההשמדה טרבלינקה