ח' שבט ה'תשפ"א

פייניונזקי PIENIAZKI

קהילה בפולין