ו' ניסן ה'תשפ"ב

פישניצה PYSZNICA

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ניסקו
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,380

·  יהודים בשנת 1941: כ-191

תולדות הקהילה:
 

הכפר נוסד ב- 1569. ב- 1880 היו בפישניצה 2,114 תושבים מהם 151 יהודים. בבעלות תושב הכפר וולף בירנבאום היתה אחוזה ובה 568.דונאם פלחה ו- 9,840 דונאם יערות. ב- 1921 ישבו בפישניצה 191 יהודים מכלל 2,380 תושבים. ב- 1933 פעל במקום קן תנועת-הנוער "עקיבא". ייתכן, שבסתיו 1939 נאלצו יהודי המקום לעבור לגדה המזרחית של הנהר סאן, שהיתה אז בשליטת הסובייטים, אך. בשנים שלאחר-מכן רצחו אותם הגרמנים במקומות מגוריהם החדשים.