ה' ניסן ה'תשפ"ב

פלוטניצה PLOTNICA

כפר בפולין
נפה: סטולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
25 ק"מ מצפון-מזרח לסטולין
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,080

·  יהודים בשנת 1941: כ-236

תולדות הקהילה:
 

כפר גדול בנפת סטולין, בערך 25 ק"מ מצפון-מזרח לסטולין. פלוטניצה היתה שייכת למשפחת רדזיוויל. במאה ה- 18 נמכרה לאציל מיכאל סקירמונט. בימי השלטון הרוסי השתייכה לנפת פינסק שבפלך מינסק. בשנות השמונים של המאה ה- 19 היו בה 1,277 תושבים, כולם פרבוסלבים. יהודים לא ישבו בה אז. פלוטניצה שימשה מרכז לכפרי הסביבה. מראשית המאה ה- 20 יש יהודים בפלוטניצה. במלחמת האזרחים בשנת 1919 ערכו כנופיות הבאלאחובצים, פוגרום ובמהלכו שדדו ורצחו 27 מיהודי המקום. במיפקד של שנת 1921 נמנו בפלוטניצה 236 יהודים, בתוך 2,080 תושבים. במקום היו 3 בתי-כנסת. בערך שני-שלישים מיהודי פלוטניצה היו מחסידי סטולין; היתר היו חסידי ברזנה. בין השנים 1913- 1931 כיהן ברבנות בפלוטניצה ר' יצחק פרפלוטצ'יק. אחריו כיהן ר' יהודה אבלסון; הוא נספה בשואה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היו בפלוטניצה 130 עד 150 משפחות יהודיות, בתוך 700 המשפחות שביישוב. במקום היתה פעילות ציונית והיא התבטאה בבחירות לקונגרסים הציוניים: לקונגרס הכ' (1937) הצביעו 110 איש. המזרחי קיבל 10 קולות; רשימת ארץ-ישראל העובדת - 100. לקונגרס הכ"א (1939) הצביעו 93 איש. המזרחי קיבל 10 קולות; רשימת ארץ-ישראל העובדת - 83. יש לשער, שיהודי פלוטניצה הובאו לגטו בסטולין ושם היה גורלם כגורל יהודי המקום.