ה' ניסן ה'תשפ"ב

אולשטין OLSZTYN

עיירה בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: צ'נסטוחובה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
קונייצפול
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 887
• יהודים בשנת 1941: כ- 135
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
מידע כללי
א' היתה ידועה במאה ה-14 במבצר שלה, שמילא תפקיד חשוב בהגנה על כל האזור. היה בה גם ארמון ששימש לעתים מזומנות את מלכי פולין. משנת 1396 שכן בא' מרכז השלטון האזורי.
עם פלישת השוודים באמצע המאה ה-17 נפגעה א' קשות ולא התאוששה אלא במאה ה-19.יהודים תושבי א' נזכרים לראשונה בשנת 1764. אז השתייכו 14 המשפחות היהודיות במקום לקהילת ז'רקי (ע"ע), ובמאה ה-19 התחברו לקהילת יניב (ע"ע). בוועד הקהילה של ינוב ישב בדרך כלל נציג של יהודי א'.ב-1857 נתמנה לתפקיד הזה משה פיירשטיין מא' והוא נשאר בתפקידו שנים רבות.
היישוב היהודי בא' היה קטן ובמשך כל תקופת קיומו ולא היו לו מוסדות ציבור משלו, למעט בית-מדרש. רוב יהודי המקום קיימו אורח חיים דתי והילדים למדו אצל מלמד פרטי.
בתום מלחמת העולם הראשונה התארגן במקום חוג ציוני והוקם מועדון. הציונים יזמו פעולות תרבות, שיעורי עברית והרצאות בנושאים ציוניים ואחרים. בערב יום הכיפורים נהגו לאסוף בפתח בית-המדרש תרומות למען הקרן הקיימת לישראל.
ככל הידוע התפרנסו יהודי א', בדומה לאחיהם בשאר עיירות פולין, ממסחר וממלאכה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הידרדר מצבם הכלכלי. מקורות הקיום של הסוחרים, החנוונים ובעלי המלאכה היהודים הלכו והצטמצמו, ובשנות ה-30 גברה ההסתה האנטישמית. בשנת 1935 פרצו בא' מהומות שבמהלכן נופצו שמשות בבתי היהודים וכמה יהודים הוכו. בשנת 1937 תקפו בריונים אנטישמים יהודים בשוק והפכו את דוכניהם.
ערב מלחמת העולם השנייה התגוררו בא' 135 יהודים. עד ספטמבר 1941, עם בואם של כמה עשרות פליטים ממקומות אחרים, עלה מספרם ל-190. כנראה שאז כבר היה בא' גטו. בחורף 2491 פעל בגטו מטבח ציבורי שהוקם בעזרת ארגון יס"ס ("עזרה עצמית יהודית") בקרקוב. באוגוסט 1942 גירשו הגרמנים את יהודי א', כ- 200 גברים נשים וטף, לקונייצפול, וב-7 באוקטובר 1942 הם שולחו יחד עם יהודי העיר הזאת וסביבתה למחנה המוות טרבלינקה.

למפה לחץ כאן

קישור לעיריה המקומית

http://www.olsztyn.ug.gov.pl/

http://www.staypoland.com/about_olsztyn.htm

גשר צר - יהודי אולשטין

http://www.polskieradio.pl/zagranica/il/news/artykul108558.html