ה' ניסן ה'תשפ"ב

פנייבנו PNIEWNO

כפר בפולין
נפה: קאמין-קושירסקי
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 650

תולדות הקהילה:
בעת מלחה"ע ה - I

עד מלחמת העולם הראשונה התגוררו בפנייבנו כמה עשרות משפחות יהודיות. במלחמת האזרחים (1917- 1920) נשרפו כמה מן הכפרים שבסביבה והיהודים שישבו מהם עברו לפנייבנו. בשנת 1920 רצחו כנופיות הבאלאחובצים שהשתוללו בסביבה שמונה יהודים בפנייבנו, למרות ההגנה העצמית שפעלה שם. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בפנייבנו 143 יהודים. עד שנת 1941 גדל מספרם ל- 650 נפש, כולל עשר משפחות של פליטים שהתיישבו במקום. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בפנייבנו 143 יהודים. עד שנת 1941 גדל מספרם ל- 650 נפש, כולל עשר משפחות של פליטים שהתיישבו במקום. בין שתי מלחמות העולם עסקו היהודים בעיקר במלאכה: רובם נהגו לנדוד בימות השבוע בין הכפרים ולהציע את מיומנתם לכפריים: לשבת היו חוזרים לביתהם . מיעוט עסק ברוכלות בכפריים ובמסחר זעיר. מקור פרנסה חשוב היה היריד השבועי. בפ' היו שני בתי-כנסת, רב ושני שוחטים. עוד היו בפ' שתי ספריות - בעברית וביידיש. מורים לעברית קיימו בשעות אחר-הצהריים חדר שלמדו בו לפי תוכנית הלימודים של בתי-ספר "תרבות". במקום פעלו סניפים של "החלוץ הצעיר" חבריהם יצאו להכשרה ועלו לארץ-ישראל. לקונגרס הציוני הי"ט (1937) רכשו 10 איש את השקל וכולם נתנו את קולותיהם לרשימת ארץ-ישראל העובדת.

 

במלחה"ע ה - II

בתקופת השלטון הסווייטי אורגנו היהודים בארטלים (קואופרטיבים) למלאכה. בסוף יוני 1941, כשעזב השלטון הסווייטי את פנייבנו, החלו להשתולל בסביבה כנופיות לאומניות אוקראיניות (זלנובצים- "ירוקים") ואחת מהן רצחה 10 יהודים מתושבי הכפר. לאחר שהוקם השלטון הגרמני באיזור שלטו בו למעשה השוטרים האוקראינים ואלה התעללו, שדדו ואנסו. לאחר פסח תש"ב (1942) הועברו כל יהודי פנייבנו לגטו בקאמין-קושירסקי. הם נספו בשתי האקציות שהיו שם, בכ"ז באב תש"ב (10 באוגוסט 1942) ובכ"ב בחשוון תש"ג (2 בנובמבר 1942). בסך הכל נספו 81 משפחות. האחים צוויבל היו הראשונים שברחו ליער ושם הקימו קבוצה פרטיזנית, שהצטרפה אחר-כך לשורות הפרטיזנים הסווייטיים. מנהיגם שיקה צוויבל נפל בקרב עם הגרמנים.