ו' ניסן ה'תשפ"ב

אולשנו OLESZNO

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: ולושצ'ובה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: 114
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
מידע כללי
הכפר א' מוזכר לראשונה בתעורות מתחילת המאה ה- 16. בשנת 1630 הקימו בעלי המקום, הבישופים של קרקוב, כנסייה חדשה בנויה לבנים, וב-1789 היתה א' למרכז העדה הקתולית בסביבה. בשנת 7281 מנתה 380 תושבים. בסוף המאה ה-19 נעשו ניסיונות לתעש את האזור ובא' הוקם בית-יציקה גדול לברזל.
כנראה שהיהודים הראשונים התיישבו בא' רק בסוף המאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20. ב-1921 התגוררו בכפר 114 יהודים.
בימי מלחמת העולם השנייה נשארו רוב היהודים בכפר. ב-19 בספטמבר 1942 פינו אותם הגרמנים לעיר הנפה ולושצ'ובה (ע"ע), ומשם הם שולחו למחנה המוות טרבלינקה.
http://www.zchor.org/hitachdut/pinkas7.htm

 

וקיפדיה
 


http://lang.leszno.pl/index.php?id=33&option=com_content&task=view