ה' ניסן ה'תשפ"ב

פשיבורוביצה גורנה PRZYBOROWICE GORNE

כפר בפולין
מחוז: וארשה
נפה: פלונסק
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-323

·  יהודים בשנת 1941: כ-130

תולדות הקהילה:
 

יישוב כפרי בסביבת פלונסק. עיסוקם של התושבים היה בחקלאות ובגידול בהמות. פרנסתם של היהודים היתה על מסחר זעיר ועל המלאכה. בשנת 1915 גורשו היהודים בידי הרוסים ולאחר שנכבש האיזור בידי הגרמנים חזרו היהודים לכפר. אז נמנו בכפר כ- 130 יהודים בתוך אוכלוסייה של 323 איש. לאחר שנסתיימה מלחמת העולם הראשונה נמשכה ירידתם הכלכלית של היהודים. בשנת 1920, לאחר המלחמה עם הבולשוויקים, ריחפה על היהודים סכנת גירוש מטעם השלטונות הפולניים, אך הגזרה בוטלה לאחר שהצירים היהודיים בפרלמנט הפולני הרימו קול מחאה. בשנות ה- 30 החמיר המצב הכלכלי במקום. מקצת מבני הנוער עזבו את הכפר ועברו לערי הסביבה והיישוב היהודי כמעט חדל להתקיים. מבחינה ארגונית השתייכו היהודים לקהילת פלונסק. בגלל חוסר אמצעים כספיים נבצר מהם לקיים מוסדות ציבור משלהם והם החזיקו רק שוחט, שהיה גם מלמד תינוקות. במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 1939 נכבש הכפר בידי הצבא הגרמני ובאוקטובר של אותה שנה נכלל ב"בצירק ציחנאו". באותו זמן הוחרמו חלקות האדמה של היהודים בפשיבורוביצה גורנה ונמסרו לידי הגרמנים המקומיים (ה"פולקסדויטשה"). ייתכן, שאחדים מיהודי פשיבורוביצה גורנה גורשו בנובמבר 1939 לגנרל גוברנמן. אלה מהם שנשארו במקום המשיכו להתקיים מהברחות. בקיץ 1941 הועברו כנראה בעלי תעודות זיהוי של "הרייך השלישי" לגטו פלונסק וכל השאר, שלא היו בידיהם תעודות זיהוי כאלה, הועברו למחנה הריכוז בפומייחובק.