ט"ו תשרי ה'תשפ"ב

פשיסייקה PRZYSIEKA

קהילה בפולין